توضیحات محصول

پر پشت کننده،بلند کننده،بدون ریزش و تکه تکه شدن.مژه ها را به هم نمیچسباند.
ادامه مطلب

مشخصات فنی